Skip to main content
Rugeri

Høje hygiejnestandarder og egenkontrol

Hygiejne i højsædet

Ved ankomst til rugerierne bliver rugeæggene desinficeret, flyttet fra farmvogne til forrugervogne og anbragt i forrugerne. Senere flyttes rugeæggene til klækkerne, hvor de ruges de sidste døgn. Når rugeæggene er klækket, bliver de daggamle kyllinger manuelt kvalitetssorteret, optalt og pakket i transportkasser. Herefter er de klar til at blive transporteret til slagtekyllingeproducenten.

Ligesom i de øvrige led i værdikæden er der høje hygiejnestandarder på rugeriet. DanHatchs rugerier er opbygget efter princippet "alt ind - alt ud". Det betyder, at den enkelte rugemaskine fyldes på én gang, ligesom den bliver rengjort og desinficeret efter hver udrugning. Desuden er rugerierne zoneinddelt, så al person- og produkttrafik foregår efter en fastlagt hygiejnestatus for de enkelte produktionslokaler. Herved undgås krydskontaminering og sammenblanding af rene og urene processer. Det samme er gældende for ventilationen, hvor luften bevæger sig fra ren til uren zone.

Rugerierne er tredje led i DanHatchs produktionskæde. Det første led er vores opdrætsproduktion, hvor forældredyrene indsættes, umiddelbart efter de er nyklækkede hos avlsdyrsleverandøren. Når forældredyrene er vokset op, bliver de flyttet fra opdrætsproduktion til rugeægsfarmene. Først her bliver høner og haner sat sammen, og nogle uger efter starter selve rugeægsproduktionen

Hygiejne i højsædet.