Skip to main content
Rugeæg

Ensartethed og moderne teknologi

Kun de bedste rugeæg

Alle rugeæg fra DanHatch stammer fra koncernens egne rugeægsproduktioner eller fra tilknyttede kontraktproducenter, der alle lever fuldt ud op til DanHatch høje produktionsstandarder. Rugeægsfarmene, hvor der kan være op til 52.000 høner pr. produktionsenhed, muliggør leveringen af store mængder ensartede daggamle kyllinger til vores kunder.

I vores rugeriers transfereringsanlæg bliver alle rugeæg gennemlyst, inden de kommer i klækkerne, hvorved vi kan identificere og frasortere ubefrugtede æg. Æggemassen fra disse æg bliver solgt og genanvendt til dyrefoder. På nogle transfereringsanlæg kan vi desuden fjerne dead in shell-æg, som er befrugtede æg, hvori der ikke er levende kyllinger. Frasorteringen af de ubefrugtede æg og dead in shell-æg betyder, at vi opnår en bedre kyllingekvalitet, idet disse æg dermed ikke kommer med i klækkerne og i den efterfølgende håndteringsproces.

Flere af vores rugerier har desuden udstyr, der muliggør in ovo-vaccination, hvor kyllingen vaccineres direkte i rugeægget.

Kun de bedste rugeæg.