Skip to main content
Rugeægsproduktion

Optimale produktionsforhold

Fra høne til æg

Når forældredyrene er vokset op, bliver de flyttet fra opdrætsproduktionen til rugeægsfarmene. Først her bliver høner og haner sat sammen, og nogle uger efter starter selve rugeægsproduktionen.

Staldene på rugeægsfarmene er indrettet med reder, hvori hønerne lægger deres æg. Fra rederne kommer æggene via et transportbånd til pakkerummet. Her bliver æggene sorteret og pakket på rugebakker og efterfølgende desinficeret, inden de bliver transporteret til et af vores rugerier.

Gennem forældredyrenes levetid udtages der jævnligt blodprøver for at overvåge dyrenes sundhedsstatus. Desuden tages der hver uge støv- og gødningsprøver for at sikre, at dyrene er salmonellafri. I husene bliver ventilation, temperatur, luftfugtighed, lysintensitet samt foder- og vandindtag omhyggeligt styret, ligesom der løbende bliver foretaget vægtkontroller af både haner og høner. Alle produktionstal rapporteres elektronisk, så vi hele tiden har status for produktionsforudsætningerne og på den måde kontinuerligt kan optimere produktionen.

Fra høne til æg.
Søholm - 40.000 høner + haner.
En af vores rugeægsfarme er

Søholm - 40.000 høner + haner