Skip to main content
Vores produktion

Rugeridrift med tilhørende opdræts- og rugeægsproduktion

Vores produktion Rugeridrift med tilhørende opdræts- og rugeægsproduktion

DanHatch har mere end 80 års erfaring inden for fjerkræsektoren, hvor vores hovedaktiviteter er produktion og salg af daggamle kyllinger og rugeæg til slagtekyllingeproduktion. Gennem årene har vi tilegnet os en specialiseret viden, som vi dagligt sætter i spil i alle dele af vores produktion. Vi står aldrig stille, men arbejder kontinuerligt på at optimere egne processer, ligesom vi løbende er i tæt dialog med henholdsvis avlsdyrsleverandører og foderleverandører om managementforhold og fremstilling af det mest optimale foder. På den måde sikrer vi rugeæg af høj kvalitet, der danner forudsætningerne for en livskraftig daggammel kylling.

Biosecurity er et af nøgleordene i vores produktion. Vi har nøje fastlagte adfærdsprocedurer og høje bygnings- og hygiejnestandarder på og omkring alle vores produktionsfarme og rugerier, hvilket sikrer optimal smittebeskyttelse. Samtidig søger vi løbende at opdatere vores procesudstyr, så vi både kan skabe et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere og sikre et højt niveau af dyrevelfærd. Vores produktionsdyr har altid adgang til frisk vand og foder og bliver dagligt tilset af vores medarbejdere på farmene, som prioriterer dyrenes trivsel og omgås dem med respekt. Det mener vi skaber en sund produktion.

Vores produktion

Fra forældredyr til daggammel slagtekylling

 • Opdrætsproduktion

  Første led i DanHatchs produktionskæde er vores opdrætsproduktion, hvor forældredyrene indsættes, umiddelbart efter de er nyklækkede hos avlsdyrsleverandøren.

  Læs mere
  .
 • Rugeægsproduktion

  Når forældredyrene er vokset op, bliver de flyttet fra opdrætsproduktionen til rugeægsfarmene. Først her bliver høner og haner sat sammen, og nogle uger efter starter selve rugeægsproduktionen.

  Læs mere
  .
 • Rugeri

  Ved ankomst til rugerierne bliver rugeæggene desinficeret, flyttet fra farmvogne til forrugervogne og anbragt i forrugerne. Senere flyttes rugeæggene til klækkerne, hvor de ruges de sidste døgn.

  Læs mere
  .
 • Transport

  Al transport af forrugede æg og daggamle kyllinger foregår efter nøje fastlagte procedurer, så vi sikrer dyrenes velfærd og overholdelse af smittebeskyttelsesreglerne.

  Læs mere
  .