Skip to main content
Om DanHatch

En international rugerikoncern

Om DanHatch En international rugerikoncern

DanHatch Group er en dansk baseret koncern, der i dag breder sig langt ud over Danmarks grænser. Vores kerneforretning er drift af slagtekyllingerugerier med tilhørende opdræts- og rugeægsproduktion. Vi har datterselskaber i Danmark, Polen, Finland og Frankrig og er ejet af de to førende danske landbrugskoncerner Danish Agro og DLG. Dette ejerforhold udgør et solidt fundament for international forretningsudvikling og er med til at underbygge og udbygge vores stærke samarbejdsrelationer i både ind- og udland.

I DanHatch Group beskæftiger vi ca. 580 medarbejdere, som deler viden og erfaring på tværs af koncernen og altid har fokus på best practice. Vores vision er, at DanHatch Group skal være den foretrukne uafhængige rugerikoncern i den europæiske slagtekyllingesektor. Og vi er godt på vej. Gennem 85 år har vi forfinet vores procedurer og rutiner og derigennem forbedret alle dele af vores opdræts- og rugeægsproduktion, rugeridrift og serviceringen af vores kunder. Derfor er vi i dag en af de største og mest effektive rugeriaktører i Europa med en årlig produktion på 590 millioner rugeæg og 490 millioner daggamle slagtekyllinger.

Vores mission er at levere livskraftige daggamle kyllinger af høj kvalitet med fokus på produktivitet, dyresundhed og dyrevelfærd. Produktionen skabes af vores engagerede medarbejdere i et godt arbejdsmiljø og danner tilsammen baggrund for en profitabel koncern i kontinuerlig vækst.

Sammen med opdræts- og rugeægsleverandører, slagtekyllingeproducenter, slagterier og øvrige samarbejdspartnere ønsker DanHatch at bidrage til den fortsatte udvikling af sunde fødevarer produceret på et bæredygtigt grundlag. På verdensplan er der et stigende forbrug af fjerkrækød, og vi tror på, at fjerkræ er en af de vigtigste proteinkilder i fremtiden. Fjerkræproduktion har en lavere miljø- og klimamæssig belastning sammenlignet med andre animalske fødevareproduktioner, hvilket blandt andet hænger sammen med en højere fodereffektivitet. Samtidig er fjerkræ både sundt, nemt, økonomisk og religionsuafhængigt. Vi mener, at fjerkræindustrien spiller en vigtig rolle i at skabe den nødvendige klimabevidste vækst, og i DanHatch er vi stolte af at kunne bidrage.

Kontaktformular

Udfyld kontaktformularen og lad os kontakte dig