Skip to main content
Daggamle kyllinger

Et livskraftigt kvalitetsprodukt

Flere forskellige afstamninger

De daggamle kyllinger bliver ruget og klækket på vores egne rugerier, hvor vi har moderne faciliteter og et højt niveau af hygiejne og biosecurity. Kyllingerne leveres til slagtekyllingeproducenten samme dag, som de tages ud af klækkeren.

Vores udvalg af daggamle kyllinger inkluderer flere forskellige afstamninger og varierer fra land til land. Blandt andet kan vi tilbyde den traditionelle Ross 308, den langsomtvoksende Rustic Gold, den økologiske Hubbard JA57/CY samt øvrige Hubbard-afstamninger og Cobb 500.

Fælles for vores daggamle kyllinger er, at de er livskraftige og har et stort udbyttepotentiale.

Flere forskellige afstamninger.