Skip to main content
Vores produkter

Vi producerer rugeæg og daggamle slagtekyllinger

Vores produkter Vi producerer rugeæg og daggamle slagtekyllinger

DanHatch leverer en række forskellige produkter til slagtekyllingeproducenter baseret på vores kunders produktionskoncepter og præferencer. Vi tilbyder både traditionelle, økologiske og langsomtvoksende daggamle kyllinger. Disse kan leveres som daggamle kyllinger eller som forrugede æg til klækning i stald med det specialudviklede FarmBorn-system.

For vores produkter er kvalitet, ensartethed og zoonosefrihed i højsædet. Ved hver levering medfølger der altid fuld sporbarhed fra vores forældredyrsbesætninger med høneafstamning og hønealder, ligesom vi kan dokumentere oprindelsen helt tilbage fra bedsteforældreniveau gennem opdræt, rugeægsproduktion og rugeri.

Med vores produkter følger der også specialiseret rådgivning fra vores erfarne konsulenter, der samarbejder med dig om at skabe vækst og få et godt resultat for dit slagtekyllingehold.

Hos DanHatch er vi åbne for nye initiativer og opmærksomme på udviklingen inden for alt fra nye forældredyrstyper til alternative produktionskoncepter. Sammen med vores kunder tilpasser vi løbende vores udvalg af produkter, så de matcher de aktuelle markedstendenser og forbrugerpræferencer.

Vores produkter

Det optimale udgangspunkt for næste led i værdikæden

 • Rugeæg

  Alle rugeæg fra DanHatch stammer fra koncernens egne rugeægsproduktioner eller fra tilknyttede kontraktproducenter, der alle lever fuldt ud op til DanHatch høje produktionsstandarder.

  Læs mere
  .
 • Daggamle kyllinger

  De daggamle kyllinger bliver ruget og klækket på vores egne rugerier, hvor vi har moderne faciliteter og et højt niveau af biosecurity.

  Læs mere
  .
 • FarmBorn

  FarmBorn er en metode inden for slagtekyllingeproduktion, hvor kyllingerne bliver klækket i stalden hos producenten.

  Læs mere
  .
 • Eksport

  DanHatch eksporterer rugeæg og daggaamle slagtekyllinger til en lang række lande i og uden for EU.

  Læs mere
  .
Kontakt

Vi fokuserer på at skabe vækst gennem stærke partnerskaber

Kontakt os

Er du interesseret i at vide mere?

Er du interesseret i at vide mere?.