Skip to main content
Opdrætsproduktion

Gode og stærke forældredyr

Udgangspunktet er hønen og hanen

Første led i DanHatchs produktionskæde er vores opdrætsproduktion, hvor forældredyrene indsættes, umiddelbart efter de er nyklækkede hos avlsdyrsleverandøren. Det er disse dyr, der senere i forløbet producerer rugeæggene, som bliver til de daggamle DanHatch-kyllinger. Forældredyrene er nøje valgt ud fra deres genetiske egenskaber for reproduktion, tilvækst, foderudnyttelse og kødkvalitet. Det er stærke, velproportionerede dyr med god levedygtighed og stor sygdomsresistens.

På opdrætsfarmene lever høner og haner adskilt. Det skyldes, at de følger forskellige produktionsparametre, som skal give dem de optimale betingelser under opvæksten. Både haner og høner følger en vaccinationsplan, der skal beskytte dem mod fjerkræsygdomme. Når forældredyrene er blevet vaccineret, danner de antistoffer, som de overfører til kyllingerne via rugeægget. Dermed opnår kyllingerne ligeledes immunitet mod en række sygdomme.

Udgangspunktet er hønen og hanen.
Årup - 50.000 hønniker + haner.
En af vores opdrætsfarme er

Årup - 50.000 hønniker + haner