Skip to main content

Vi har aldrig overvejet at skifte leverandør

Ægteparret Bente og Hans Medum producerer slagtekyllinger. Det har de gjort siden efteråret 2018, hvor de omlagde produktionen fra konsumæg.

Efter 24 år som producent af skrabeæg havde Bente og Hans stor viden om høns og æggeproduktion – men meget at lære om slagtekyllinger. Derfor kom DanHatch ind i billedet.

I efteråret 2020 kunne Bente og Hans fejre jubilæum, da det tyvende hold kyllinger flyttede ind. DanHatch leverer de daggamle kyllinger til Bente og Hans. På ejendommen opnår kyllingerne en gennemsnitsalder på 33 dage, før slagteriet henter dem. Samarbejdet med DanHatch har stået på siden 2018.

Vi har aldrig overvejet at skifte leverandør. Samarbejdet fungerer rigtig godt, og der er ingen grund til at kigge efter andre muligheder”, fortæller Hans Medum. 

Samarbejdet mellem Bente og Hans, DanHatch og slagteriet danner tilsammen en vigtig værdikæde ud mod danske forbrugere. Derfor har alle parter altid fokus på kvalitet, ensartethed og leveringssikkerhed.

I 2019 producerede Bente og Hans 290.000 slagtekyllinger. Samme år blev de kåret til Danmarks dygtigste slagtekyllingeproducent. En titel, man kun får med et dagligt fokus på management og dyresundhed. Her er det essentielt at starte med et godt udgangspunkt. Hans Medum forklarer: ”Det er vigtigt for dyrevelfærden i stalden – og for produktionen – at de daggamle kyllinger, vi får, er sunde og raske”.

I 2020 udvidede Bente og Hans med et ekstra kyllingehus, så de nu kan producere flere slagtekyllinger til de danske forbrugere, og de har på intet tidspunkt fortrudt omlægningen til slagtekyllingeproduktion.

"DanHatch tager ansvar for kvaliteten – de sørger for, at vi får en god start på holdene".
.
Hans Medum
Gårdejer og slagtekyllingeproducent