Skip to main content

Regnestykket skal gå op

Jens Bertelsen har arbejdet med slagtekyllinger i 20 år. Og mens produktionen er vokset, er leverandøren af daggamle kyllinger stadig den samme.

Jens og Trine Bertelsen er femte generation på den nordjyske gård, som Jens overtog efter sin far for mere end 20 år siden. Efter kort tid omlagde Jens produktionen fra køer og svin til slagtekyllinger, og siden er produktionen vokset støt.

I dag opdrætter Jens mellem 2.100.000 og 2.200.000 slagtekyllinger om året. Han har seks kyllingehuse, og han tager hvert år syv eller otte hold kyllinger ind i hver af de seks huse. Det er en stor produktion, og for at det kan hænge sammen økonomisk, er der ét regnestykke, der er særligt vigtigt; det forbrugte kg foder pr. opdrættet kg kylling.

DanHatch er hammerdygtige. De laver gode kyllinger, som er levestærke, og som samtidig har en god foderudnyttelse" siger Jens Bertelsen.

En produktion af denne størrelse kræver en ansvarlig leverandør. Den kræver, at hvert hold daggamle kyllinger, Jens modtager på farmen, er præget af ensartethed og kvalitet – og at Jens er garanteret leveringssikkerhed. Derfor har han altid fået sine kyllinger fra DanHatch.

Jens opdrætter kyllinger af afstamningen Ross 308 - en type, som både han og DanHatch har arbejdet med i mange år. Den store erfaring resulterer i sunde, ensartede og livskraftige kyllinger.

Det er en produktion, vi har her. Og det skal kunne hænge sammen. Det kan det med kyllingerne fra DanHatch”, fortæller Jens Bertelsen, som også benytter DanHatch som konsulenter, når der er behov for faglig sparring. Og han er glad for samarbejdet, som løbende udvikler sig: ”Vi kan tale om tingene. Og gennem årene er DanHatch også blevet mere åbne. I dag får vi indsigt i produktionstal, så vi kan følge med i udviklingen af DanHatchs forskellige forældredyrsflokke. Vi kan sammenligne og regne på det”, fortæller Jens Bertelsen.

”Det er en produktion, vi har her. Og det skal kunne hænge sammen. Det kan det med kyllingerne fra DanHatch"
.
Jens Bertelsen
Gårdejer og slagtekyllingeproducent