Skip to main content
NestBorn

Forrugede æg til klækning i stald

En ny udrugningsform

NestBorn er en metode inden for slagtekyllingeproduktion, hvor kyllingerne bliver klækket i stalden hos producenten. De forrugede æg placeres nemt direkte i staldens strøelse med det specialudviklede NestBorn-udstyr, og systemet kan anvendes i eksisterende huse uden modifikationer.

Et specialudviklet monitoreringssystem gør det muligt at få real time-opdateringer på klækkeprocessen fra stalden til din computer. Efter klækningen fjernes uklækkede æg nemt og hurtigt.

NestBorn-systemet anvendes i dag i forbindelse med specialproduktion af langsomtvoksende kyllinger.

En ny udrugningsform.